Verzoekschrift indienen bij een scheiding

echtscheiding

echtscheidingAls je alleen of samen na een lange periode van wikken en wegen hebt besloten om te scheiden is het een kwestie om dit juridisch om te zetten. Om te scheiden moet een bepaalde procedure worden doorlopen. Men kan niet zo maar van de ene dag op de andere dag scheiden. Zo moet er eerst een verzoekschrift worden ingediend. Zo’n verzoekschrift kan op verschillende manieren worden ingediend. Dit hele proces is overigens niet heel ingewikkeld en als beide partners willen scheiden kan een scheiding snel in orde worden gemaakt.

Mensen die een echtscheiding willen aanvragen hebben verschillende mogelijkheden. Er kan een gemeenschappelijk verzoekschrift worden ingediend. Als een gemeenschappelijk verzoekschrift wordt ingediend kan dit duiden op het feit dat mensen op een goede manier uit elkaar willen gaan.

Er kan ook een eenzijdig verzoekschrift worden ingediend. Een van de partners kan dan hebben besloten om te gaan scheiden. Hij of zij kan dan samen met een advocaat een verzoekschrift opmaken. De advocaat van de partner die het verzoekschrift heeft ingediend zorgt er vervolgens voor dat de andere partner het verzoekschrift (per post) ontvangt.

Bezwaar

Als een partner het niet eens is met het eenzijdig verzoekschrift kan hij of zij bezwaar maken. De advocaat van deze partner kan een verweerschrift indienen bij de rechtbank. Ook kan de partner het niet eens zijn met eventuele nevenvoorzieningen die zijn opgenomen in het verzoekschrift. Bij nevenvoorzieningen kun je denken aan partneralimentatie of kinderalimentatie, de verdeling van de boedel of afspraken over de (minderjarige) kinderen.

Voorwaarden van een verzoekschrift

Bij een verzoekschrift is een het toevoegen van een ouderschapsplan verplicht. In een ouderschapsplan staan afspraken omtrent de kinderen. Dit kunnen allerlei afspraken zijn. Wanneer de kinderen waar zijn, wie de verzorgende ouder is (of eventueel co-ouderschap), afspraken over waar de kinderen verblijven tijdens de vakantie enz. Deze afspraken kunnen voor een groot deel jullie samen maken, maar jullie kunnen ook overleggen met een advocaat over deze afspraken.

Overigens zijn er ook voorwaarden verbonden aan het indienen van een verweerschrift. Dit moet gebeuren binnen zes weken nadat de partner het eenzijdige verzoekschrift tot echtscheiding heeft ingediend.

Verzoekschrift gemaakt en nu?

Als het verzoekschrift is gemaakt kunnen de gemaakte afspraken worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. In zo’n geval kan de scheiding bijna definitief worden gemaakt, alsook de andere partner het eens is met de voorwaarden in het echtscheidingsconvenant. Is de partner er niet mee eens dan kan hij of zij een verweerschrift indienen, zoals ook aangegeven in het kopje bezwaar.

Over de auteur

In het artikel beschrijf ik hoe je kunt scheiden bij het indienen van een verzoekschrift. Dit kan door middel van een eenzijdig worden gedaan en ook gezamenlijk worden gedaan.