Echtscheiding aanvragen

Hoewel u vanzelfsprekend hoopt dat het u nooit overkomt, kan het aanvragen van een echtscheiding noodzakelijk zijn. Het is gebruikelijk om bij een echtscheiding eerst afspraken te maken over het vervolg, in samenspraak met uw partner. Mocht het moeizaam zijn om tot goede afspraken te komen, bijvoorbeeld omdat er in uw geval sprake is van een scheiding met veel geruzie, kan een mediator uitkomst bieden. Een mediator dient als een onafhankelijke partij, die beide betrokken partijen een duwtje in de juiste richting probeert te geven. Afspraken zijn onder meer belangrijk voor het gezag over kinderen, het verdelen van gemeenschappelijke goederen als een woning, de inboedel en een auto, etc.

Echtscheiding aanvragen bij rechtbank

Wanneer de afspraken gemaakt zijn, kunt u (eventueel samen met de mediator) een echtscheiding aanvragen bij de rechtbank. Om een echtscheiding mogelijk te maken, dient u een officiële gerechtelijke procedure te doorlopen. In principe zal een echtscheiding altijd worden uitgesproken, op het moment dat u of uw partner zich op het standpunt stelt dat het huwelijk niet langer voort te zetten is.

Het is niet altijd mogelijk om een echtscheiding aan te vragen bij de rechtbank. Zo dient u beiden de Nederlandse nationaliteit te hebben, dient één van u minimaal een half jaar in Nederland te wonen als u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft of dient u een jaar in Nederland te wonen, als geen van u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Hulp van een advocaat

Het aanvragen van een echtscheiding bij de rechtbank kan niet door uzelf gedaan worden. U dient hiervoor een advocaat in te schakelen, die vaak op eenzelfde kantoor werkt als een mediator. Bij het aanvragen van een echtscheiding kan een verzoek in twee vormen worden ingediend, namelijk: een eenzijdig en een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Het spreekt voor zich, dat het eenzijdige verzoek voor een echtscheiding vanuit één van de betrokken partijen komt.