Echtscheidingsbemiddeling

Doorgaans wordt een echtscheiding als een zeer ingrijpende gebeurtenis in uw leven ervaren, wat veel onrust met zich mee kan brengen. Naast het feit, dat er zowel in uw eigen leven als in dat van uw partner veel zal veranderen, komen er vaak veel emoties kijken bij een echtscheiding. Het aanvragen van een echtscheiding is voor veel stelletjes dan ook niet eenvoudig, laat staat het maken van heldere afspraken. Om een echtscheiding goed te laten verlopen, kan een echtscheidingsbemiddeling aan te raden zijn. Bij echtscheidingsbemiddeling, wat ook wel mediation genoemd wordt, probeert u samen met een externe mediator afspraken te maken.

Hulp bij het maken van afspraken

Het maken van goede afspraken is van groot belang bij een echtscheiding. U wilt immers voorkomen, dat u in een later stadium in uw leven alsnog problemen krijgt naar aanleiding van de scheiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over het gezag over kinderen, de verdeling van de inboedel, uw vermogen, de woning, enzovoorts. Door de emoties die bij een echtscheiding komen kijken, is dit vaak niet eenvoudig. Echtscheidingsbemiddeling vormt de uitweg!

Bij echtscheidingsbemiddeling gaat een mediator figuurlijk tussen u en uw ex-partner staan. De mediator dient als een onafhankelijke partij, die in geen geval partij zal kiezen. Samen met u en uw ex-partner kijkt de mediator welke afspraken voor u beiden gunstig zijn. U wilt immers op een zo goed mogelijke manier uit elkaar gaan.

Een echtscheidingsbemiddelaar kan u ook na het maken van afspraken hulp blijven bieden. Zo legt een mediator bijvoorbeeld aan u uit, welke stappen u moet nemen om de echtscheiding aan te kunnen vragen bij een rechtbank. Wist u bijvoorbeeld al dat het noodzakelijk is om de hulp van een advocaat in te schakelen voor een echtscheiding?